Blog: stoom en sterilisatie

Stoomketel

In de gezondheidszorg wordt onder sterilisatie verstaan: het doden van micro-organismen op of in een voorwerp zodat de kans op de aanwezigheid van deze organismes, die op het oppervlak worden aangetroffen, kleiner is dan 1 op een miljoen. Sterilisatie is namelijk nodig voor voorwerpen, die huid of slijmvliezen doorbreken en in aanraking komen met steriel weefsel of organen.  Stoom speelt hier dan ook een grote rol in.  Het steriliseren wordt namelijk met een stoomsterilisator uitgevoerd. 

Stoomketel

Stoomsterilisator

Voor een stoomsterilisator geldt dat de juiste temperatuur en druk moeten worden opgebouwd. Hiernaast is het ook belangrijk dat het sterilisatieproces goed verloopt. Er zijn drie zaken die belangrijk zijn om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

1.  Stoom moet de volledige oppervlakte van het te steriliseren object bereiken. De oppervlaktes van deze voorwerpen kunnen vlak en hol zijn. Vlakke oppervlaktes zijn makkelijk te steriliseren maar voor het steriliseren van verpakte en holle voorwerpen is het noodzakelijk om een vacuüm autoclaaf te gebruiken. 

2. Er is altijd een verband tussen druk en temperatuur. Als de temperatuur te hoog is, spreekt men van oververhitte stoom. Er is geen vocht meer aanwezig terwijl vocht belangrijk is voor coagulatie. Daarom moet de stoom verzadigd en droog zijn.

3. In het proces word de effectiviteit ook bepaald door de temperatuur en duur. Hoge temperatuur en een lang sterilisatieproces zorgen voor een sterkere af-doding. Temperatuur en duur kunnen worden berekend op basis van de bioburden.