G4S training & Safety helpt bij een veilige omgeving

Veiligheid is belangrijk op de werkvloer. Om deze veiligheid te creëren, is het van belang dat zowel jij als jouw medewerkers alle kennis in huis hebben om te kunnen handelen in geval van nood. Met G4S Training & Safety kun jij jouw medewerkers alle opleidingen en trainingen geven die nodig zijn om deze kennis op te kunnen doen. Maar wat doet G4S Training & Safety precies? 

Leer handelen in geval van calamiteiten  

G4S Training & Safety verleent diensten op het geval van veiligheid. Het bedrijf biedt verschillende opleidingen en trainingen aan die jou en jouw medewerkers helpen om een veilige werkomgeving te creëren en te kunnen handelen in het geval van calamiteiten. G4S Training & Safety zet daarom in op alle vormen van veiligheid, waarbij aan alle richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt voldaan. 

Kennis opdoen met de trainingen van G4S Training & Safety 

Dit houdt in dat er bij iedere werkomgeving een basis wordt gelegd voor het beleid wat betreft veiligheid. Niet alleen geldt dit voor overheidsdiensten, zoals de politie en brandweer, maar ook op andere werkplekken. Er kan immers op iedere plek een brand uitbreken of een ongeluk gebeuren. Het is daarom van belang dat jij en jouw medewerkers kennis opdoen en op de juiste manier kunnen handelen. Daarom kan G4S samen met jou de trainingen aanbieden aan jouw medewerkers. 

Red mensenlevens met de juiste kennis en handelingen  

G4S Training & Safety biedt daarom niet alleen EHBO en BHV aan als opleidingen, maar bijvoorbeeld ook management, crisismanagement en agressietrainingen. Aan de hand van een combinatie van theorie en praktijk weet iedereen hoe er gehandeld moet worden wanneer er zich een noodsituatie voordoet en kunnen er levens gered worden met de opgedane kennis bij de trainingen van G4S Training & Safety.