HBO loopbaancoach opleiding

Kies voor een HBO loopbaancoach opleiding

Als je mensen wilt helpen die in een bepaalde functie het gevoel hebben dat ze vastlopen of niet verder kunnen met hun carrière om wat voor reden dan ook dan kun je dit doen als loopbaancoach. Hiervoor volg je het beste eerst een goede HBO loopbaancoach opleiding.

Zelfstandig werken als loopbaancoach

Bij TC Academy kun je terecht voor deze opleiding. De opleiding duurt negen maanden en als je slaagt voor het examen krijg je een erkend HBO diploma en kun je direct aan de slag als volwaardig loopbaancoach. Je kunt dan ook zelfstandig werken om mensen verder te helpen met hun carrière.

Kenmerken van de opleiding

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk te leren door te doen maar de theorie speelt ook een belangrijke rol omdat deze immers altijd ten grondslag ligt aan de praktijk. Je gaat tijdens de opleiding naar bijeenkomsten samen met andere deelnemers en oefent praktijksituaties maar je leert ook thuis en door middel van e-learning.

Zelfstandig hulp bieden aan werknemers

Als je de opleiding gevolgd hebt kun je daarna mensen helpen die te maken hebben met twijfels over een baan. Dit kan een werknemer maar ook een werkgever zijn. De werknemer staat altijd in het middelpunt en als coach ben je er om hem of haar te helpen. Je bekijkt vanuit een objectief standpunt de situatie op het werk en of de werknemer er wel op de juiste plek zit en wat het probleem is indien dit niet het geval is. Dit levert niet alleen voordeel op voor de werknemer omdat er bepaald wordt of de functie wel of niet goed past maar ook voor de werkgever. Indien een functie niet goed bij iemand past kan er een oplossing voor gezocht worden waardoor de productiviteit en het enthousiasme waarmee gewerkt wordt weer toenemen.