Profiteren van de kennis en expertise op www.smartcheck.me

Marketingmix2Profiteren van de kennis en expertise op www.smartcheck.me

Als beginnend ondernemer kun je alle hulp en advies van anderen gebruiken natuurlijk en ik maak dankbaar gebruik van de expertise die enkele vrienden en kennissen van me al in hun hoedanigheid als ondernemer hebben opgedaan. Zo is het heel belangrijk te redeneren vanuit de marketingmix en de vier P’s goed in je achterhoofd te houden, je je altijd te richten op en te wenden aan de markt via de afwegingen omtrent prijs, product, plaats en promotie. Tegenwoordig is daar natuurlijk ook een geheel nieuwe component bijgekomen en dat is de online marketing die je kunt doen of laten doen – en waar heel veel in te behalen valt. Een van mijn vrienden, wier product het op de markt buitengewoon goed doet, vertelde me eens een kijkje te nemen op de website www.smartcheck.me. Zij had daar zelf veel aan gehad op het gebied van de promotie van haar product en vertelde me dat er precies de juiste vragen gesteld worden, die je dieper doen graven naar de beweegredenen en de manier waarop je je publiek kunt bereiken. Bovendien hadden de mensen van deze site haar geholpen haar website echt op de kaart te zetten. Alles op het gebied van online marketing was via dit kanaal mogelijk geweest en daarom dacht ze aan mij, aangezien ik nog niet zover ben daarmee. Omdat ze er zelf zoveel aan had gehad verwees ze het met liefde door aan anderen, met als doel ervoor te zorgen dat iedereen van deze kennis kon profiteren.