bezwaar UWV

Als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV dan kunt u bezwaar bij UWV indienen tegen deze beslissing. U kunt alleen bezwaar maken als het gaat om officiële beslissingen van het UWV (daarin staat de wijze van het indienen van een bezwaarschrift). Indien u bezwaar wenst in te dienen moet dit schriftelijk gebeuren, dus per post of online met uw DigiD. Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld bent bij het UWV? Dan kunt u geen bezwaar bij UWV indienen. Daarvoor moet u een klacht indienen bij het UWV. Een bezwaar bij UWV is dus iets anders dan een klacht bij UWV.

bezwaar UWV

De termijn om bezwaar in te dienen is meestal 6 weken, waarbij de termijn aanvangt vanaf de datum die vermeld is op de brief van de beslissing (verzenddatum/dagtekening). Als uw bezwaar bij UWV betrekking heeft op de Ziektewet, dan is de bezwaartermijn meestal 2 weken. Dient u het bezwaarschrift niet op tijd in bij het UWV, dan neemt het UWV uw bezwaar niet in behandeling en zullen uw gronden dus niet meegenomen worden. Hebt u langer de tijd nodig om uw gronden te formuleren in het bezwaar naar UWV? U kunt in dat geval een voorlopig bezwaarschrift sturen waarin u aangeeft dat u de gronden op een later moment zult aanvullen.

Het UWV zal de beslissing opnieuw beoordelen. Een andere medewerker dan de medewerker die de beslissing heeft genomen zal de beslissing opnieuw bekijken. Het UWV kijkt dan of de juiste procedure gevolgd is en of de juiste informatie is gebruikt bij het nemen van de beslissing. Het UWV kan een hoorzitting plannen die fysiek of telefonisch kan plaatsvinden. Deze hoorzitting is echter niet verplicht. De uitspraak op bezwaar van UWV ontvangt u meestal binnen 13 weken. Deze termijn loopt vanaf het moment dat de bezwaartermijn is afgelopen. De termijn wordt verlengd met 17 weken als er medische redenen zijn die meegenomen dienen te worden in de uitspraak.

bezwaar UWV

De beslissing blijft bovendien geldig gedurende de gehele bezwaarprocedure. Totdat er een uitspraak is gedaan, blijft de beslissing dus gelden.

Daarnaast kunt u tijdens de bezwaarprocedure bij het UWV kosten maken. Indien uw bezwaar door UWV gegrond wordt verklaard, kunnen deze kosten in sommige gevallen vergoed worden. Het is dan wel belangrijk dat u in uw bezwaarschrift vraagt om deze kostenvergoeding.

Als u het niet eens bent met de uitspraak op bezwaar van UWV, kunt u bij de rechtbank een beroep instellen.