De digitalisering van leveringsbonnen is een buitengewone doorbraak voor de toeleveringsketen van bedrijven. In het artikel van vandaag bekijken we hoe het eCMR-protocol geleidelijk wordt geïmplementeerd in de transport & logistiek sector en de vele redenen voor het succes ervan overal waar het gebruik ervan is gestandaardiseerd. Kijk hier eens naar!

De uitvoering van het eCMR-protocol

Aangezien dit idee op de Nederlandse markt ontstond, werd een standaard gezocht, onderzocht en vormgegeven, d.w.z. een wereldwijde digitalisering oplossing die over de Europese grondgebieden zou worden verspreid om de toeleveringsketen processen te stroomlijnen en te optimaliseren.

Tot dusver is een belangrijke en significante uitvoering tot stand gebracht, hoewel voor de komende jaren een verdere groei wordt verwacht.

De invoering van het eCMR-protocol is geen product van het toeval, het wordt evolutie genoemd; het is het effect van digitale innovatie op het gebied van transport & logistiek. De normen bieden rechtsgeldigheid voor digitale vrachtbrieven; we kunnen ze dus in elk bureaucratisch of wetgevend proces gebruiken.

De invoering van eCMR is een noodzaak (en ook winstgevend)

Waarom alles aan de digitale omgeving toevertrouwen? Waarom innoveren als de traditionele of analoge methode al bekend is?

Wel, het is heel eenvoudig; de traditionele methode werkt niet goed omdat papier niet 100% betrouwbaar is.

In de sector transport & logistiek bestaat nog steeds een aanzienlijke foutenmarge, die altijd kan worden gecorrigeerd met een beproefd eCMR.

ECMR en transparantie van gegevens; onmiddellijke voordelen in de hele keten

Alle actoren die betrokken zijn bij het vervoer en de afzet van goederen over de weg, komen in aanmerking. De leverancier controleert de lading op elk moment, stroomlijnt het administratief beheer en rekent onmiddellijk af.

De geadresseerde kan de vracht volgen, zien wat, wanneer en hoe het vertrekt; plus waar het transportvoertuig naartoe gaat. En de verzender ziet wanneer het werd afgeleverd en of er incidenten waren. Dit alles met een aanzienlijke vermindering van de bureaucratie, wat het werk van iedereen gemakkelijker maakt.

Meer voordelen

Door het proces te allen tijde te controleren, worden discrepanties in levering en ontvangst verminderd en worden potentiële geschillen vermeden.

Meer en betere controle, meer professionnalisme, meer optimalisering van de middelen en meer transparantie. Transparantie is een van de modieuze begrippen in termen van goede praktijken.Vandaag de dag proberen bedrijven een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen, d.w.z. dat zij voortdurend informatie over hun activiteiten verstrekken.

Voor de werkgever is er nog een andere stimulans van het eCMR-protocol; het vermindert de kosten, stroomlijnt de administratieve taken en versnelt het administratieve beheer. U investeert om beter te worden, maar ook om te sparen.