Voldoende BHV’ers waarborgen de veiligheid op de werkplek

Een goede BHV training focust meer op de praktijk dan op de theorie. Natuurlijk is er theorie nodig, maar het zijn de praktijksituaties waarin de BHV’ers in een bedrijf echt een verschil kunnen maken. Bij G4S in hun faciliteiten van BHV Twente worden cursisten getraind met echte praktijksituaties in het ontruimen van een gebouw, het blussen van brandjes en het toepassen van eerste hulp.

 

De wet verplicht een voldoende aantal BHV’ers

Volgens de ARBO wet is ieder bedrijf met personeel in dienst verplicht een voldoende aantal BHV-getraind personeel aanwezig te hebben tijdens openingstijden. Dit geldt dus voor bedrijven met één man personeel (of alleen bezoekers) en voor grote bedrijven. Het certificaat BHV is meestal twee jaar geldig en moet worden vernieuwd door een herhalingscursus. Een BHV’er met een verlopen diploma telt voor de wet niet mee. Heb je niet voldoende BHV’ers in dienst tijdens een inspectie, dan kan je flinke boetes krijgen.

 

De Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het aantal BHV’ers dat jij getraind moet hebben bepaal je zelf. Volgens de wet moeten het er voldoende zijn en dit hangt af van de sector waarin je werkachtig bent, het aantal mensen dat je op elk moment van de dag over de vloer hebt en de uren dat je open bent. Logischerwijs zijn de risico’s op een scheepswerf groter dan in een kantoor en daar dient dus ook een grotere dekking van BHV’ers te zijn. De training van G4S BHV Twente speelt hierop in en kan de training toepassen voor verschillende sectoren indien nodig.

 

Waar kan je BHV’ers voor inzetten?

BHV’ers zijn er voor getraind risico’s te zien en oplossingen aan te bieden. Ze zullen de werkplek zo veilig mogelijk willen maken. Tijdens je Risico Inventarisatie en Evaluatie kan je ze nauw betrekken bij het formuleren van de maatregelen en als er echt een noodsituatie voorvalt zullen ze helpen met de communicatie, evacuatie en hulpverlening. En met praktijkoefeningen zoals G4S ze bij BHV Twente kan bieden zullen ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op elke situatie.